Salı, Ocak 20, 2009

nolan testi

Kişisel konular:

*Askerlik hizmeti mecburi olmamalı.

*Devlet, radyoya, televizyona, basına ya da internete müdahale
etmemeli, denetlememeli.

*Devlet, yetişkin insanların karşılıklı rızalarıyla gelişen cinsel
ilişkilere müdahil olmamalı.

*Uyuşturucu yasaları faydadan çok zarar veriyorlar;
kaldırılmalılar.

*İnsanlar sınırlardan rahatlıkla geçebilmeli, istedikleri ülkede
çalışabilmeli, istedikleri ülkede yaşayabilmelidirler.


Ekonomik Konular:


*Devlet, tarımı ve sanayiyi sübvanse etmemeli, destek alımları
kaldırılmalı

*Gümrük duvarları indirilir, ticaret tümüyle serbest bırakılırsa
insanlar için daha iyi olur.

*Asgari ücret, işsizliğe neden olduğu için, iptal edilmelidir.

*Vergiler kaldırılmalı, devlet hizmetlerinin bedeli onları kullananlar tarafından ödenmelidir (yani bedava polis, okul, sağlık vb. hizmet, yok)

*Dış yardım devlet tarafından değil, isteyen bireyler tarafından yapılmalıdır.Değerlendirme:

“Evet”ler 20, “Belki”ler 10, “Hayır”lar 0 puan.Testin tümünden 50’den az puan topladıysanız, o zaman siz “otorite yanlısı” birisiniz. Buna göre, halihazır kurumları, hiyerarşileri, iktidar yapılanmalarını körükörüne destekler, değişime şiddetle direnir-mişsiniz. Buna karşın, inançlarınıza ilişkin mantıklı, belagatlı gerekçeler geliştirmeniz de beklenir-miş. Erich Fromm’un başını çektiği Amerikalı psikologlar, bu kişiliklere “ırkçılar,” Stalinciler arasında rastlamışlar-mış. Ayrıca, bu kafadaki insanlar kendi cinsel arzularına da içerlerler, dürtülerini bastırma yoluna giderler-miş. Nedeni de çocukluklarında cinselliğin ayıp olduğunu öğretilmiş olmaları-ymış.Öte yandan, eğer Kişisel konularda 50’den fazla puan toplamış ve fakat Ekonomik konularda 50’nin altına düşmüşseniz, o zaman “liberal” sınıflandırmada yer alıyorsunuz demekmiş. Bu durumda Amerikan liberallerine (“liberal” tanımının İngiltere ve Amerika’daki anlamının, kıta Avrupası’ndaki anlamından farklı olduğunu hatırlatmama izin verin) benzeyen bir tutumla, hükümet destekli toplumsal programları benimsemekle birlikte, genelde “hoşgörülü” bir tavır sergiler, çevre ile ilgilenir, kadın haklarını yüceltir, kavgadan kaçınır-mışsınız.Ekonomi puanları 50’nin üstünde, Kişisel puanları 50’nin altında olanlardansanız, “muhafazakâr” gruptansınız demekmiş. “Muhafazakâr” yani, ‘80li yılların Ronald Reagan, Margaret Thatcher ve rahmetli Özal’ı doğrultusunda, kapitalizm-yanlısı olup, büyük şirketler ve onların başarılı yöneticileriyle saf tutar-mışsınız. Bir yandan Thatcher-vari “muhafazakârlık,” ki “dizginsiz kapitalizmin yüceltilmesi” demektir, diğer yandan yoksullara yeşil kart, yiyecek yardımı pratiği içindeyseniz, kendinizi “muhafazakâr” sayamazsınız.


Testin her iki bölümünde de 50’nin üstünde puan alanlara gelince: sizler de “libertarian” oluyorsunuz! Yani, insanların insan olmaktan gelen haklarının yasalardan daha üstün olduğuna inandığınızdan, devlet müdahalesini asgaride tutmayı, serbest piyasa ekonomisini güçlendirmeyi ister-mişiniz Libertaryanlar ayrıca tarih boyunca barıştan yana olmuşlar-mış. Peki, ya puanınız ne eksik, ne fazla, tam tamına 50 ise? O zaman “sınırda” bir vakaymışınız, oturup bir daha düşünmeniz gerekiyormuş!
http://www.alevalatli.com/menu.asp?sayfa=detay&makale=91&v=ULUSAL%20KİMLİK&kat=29